I stepped into the divine world of art in the fall of ’03.

Throughout my life, I’ve loved decorating and designing. So maybe painting wasn’t too far-fetched after all, even though I didn’t think I could paint. The last time I held a brush was in school.

The fear was immense at my first Vedic Art course – how would this go, would I end up among those who can paint for real and get that scary feeling of – what am I doing here? My confidence quickly dwindled.

And indeed, it was tough when the performance anxiety came knocking… but I was there and couldn’t just let go of everything and walk away… I held on. So after some hesitation, I made my first trembling brushstrokes on the white canvas, and suddenly I was struck by a feeling I had never encountered before… an incredibly pleasant feeling of triumph and boundless joy in what I accomplished… I was hooked! I lost my heart to art and painting.

Many twists and turns have passed since I stood there ”naked” and afraid in front of the white canvas with ”Mr. Performance Anxiety” on one shoulder and ”Little Miss Confidence” on the other. Many fantastic twists, really. A wonderful path has been revealed to me… step by step, a path I have chosen to continue to walk, containing wonderful encounters with people, love, and joy. I’ve diminished ”Mr. Performance Anxiety” and magnified ”Little Miss Confidence,” and it’s wonderful to realize that I have taken over the helm and am now steering.

Today, my firm belief is that we should always seize the chances and opportunities that come our way. Doubt and fear usually keep us far away from the goals of our dreams. I decided to dare take the chance. In hindsight, I feel such gratitude for my encounter with Vedic Art. Gratitude when I hold my courses or when I stand in front of the easel – Vedic Art has truly given me a new perspective on art and life.

Vedic Art is unpretentious painting – When you paint, you paint from the heart, and then nothing can go wrong!

As I’ve mentioned before, I hold my own courses today on the same subject. Basic courses, advanced courses, and teacher training both in and outside of Sweden. Occasionally, I also have exhibitions. In April ’05, I had my first International exhibition at Agora Gallery, SoHo New York. Since then, I’ve had exhibitions in the USA, Italy, Denmark, Germany, China, Canada… I’m standing at the starting line, waiting for more exhibitions outside of Sweden – it’s a wonderful adventure.

Some of my art can be found under the portfolio link. If you have questions about prices or similar, you are warmly welcome to contact me.

Bring out the child within you… play, laugh, and have fun!

Renée

Jag klev in i konstens gudomliga värld hösten 03.

Under hela mitt liv har jag älskat att dekorera och designa. Så kanske låg måleriet inte allt för långt bort ändå, fast jag inte trodde jag kunde måla.
Sist jag höll i en pensel var i skolan.

Rädslan var stor på min första Vedic Art kurs – hur skulle detta gå, kommer jag att hamna bland de som kan måla på riktigt och få den där skrämmande känslan av -vad gör jag här ? Mitt självförtroende sjönk snabbt.

Och visst var det jobbigt när prestationsångesten kom och hälsade på… men jag var där och kunde inte släppa allt och bara gå därifrån….jag höll mig kvar. Så efter en viss tveksamhet tog jag mina första darrande penseldrag över den vita duken och plötsligt träffades jag av en känsla som jag aldrig mött tidigare.. en otroligt skön känsla av övervinnande och obegränsad glädje i det jag åstadkom.. Jag var fast! Jag förlorade mitt hjärta till konsten och måleriet.

Många turer har gått sedan jag stod där ”naken” och rädd framför den vita duken med ”Herr Prestationsångest” på ena axeln och ”Lilla Fröken Självförtroende” på den andra. Många fantastiska turer egentligen. En alldeles underbar väg har blottats mig… steg för steg, en väg jag valt att fortsätta vandra som innehåller underbara möten med människor, kärlek och glädje. Jag har förminskat ”Herr Prestationsångest” och förstorat ”Lilla Fröken Självförtroende” och det är underbart att inse att det är jag som tagit över rodret och styr nu.

Idag är min fasta övertygelse att vi alltid skall ta de chanser och möjligheter som kommer i vår väg. Tvekan och rädsla för oss oftast allt för långt bort från våra drömmars mål. Jag bestämde mig för att våga ta chansen.
Så här efteråt känner jag en sån tacksamhet över mitt möte med Vedic Art. Tacksamhet när jag håller mina kurser eller när jag står framför staffliet – Vedic Art har verkligen givit mig ett nytt seende på konsten och livet.

Vedic Art är kravlöst måleri – När du målar, målar du från hjärtat och då kan ingenting bli fel!

Som jag tidigare skrivit håller jag egna kurser idag inom samma ämne. Grundkurser, fortsättningskurser och lärarutbildningar både i och utanför Sverige. Det händer även att jag har utställningar ibland.
I April 05 hade jag min första Internationella utställning på Agora Gallery, SoHo New York. Sedan har det rullat på med utställningar i USA, Italien, Danmark, Tyskland, Kina, Canada.. Jag står i startskottet och väntar in fler utställningar utanför Sverige – det är ett underbart äventyr.

En del av min konst finns under länken portfolio. Har du frågor om pris el dyl. är du varmt välkommen att kontakta mig.

 

Ta fram barnet inom dig… lek, skratta och ha roligt!

Renée